עמידה בתקנים - כלים סניטרים

כל התקנים הישראלים שתוקנו בשנים האחרונות מגמתם הייתה התאמה לתקנים אירופיים.

מגמת הבדיקה במכון התקנים:
1. לבדוק את תפקוד המוצר
2. לבדוק את תקינות המוצר
3. להבטיח בטיחות פיסית ותברואתית
4. כדי להבטיח התאמה לתקנים משיקים

רשימת התקנים הרלוונטיים ומעמדם:
1. ת״י 146 - אסלות קצרות ואסלות תלויות עם מיכל סמוי
2. ת״י 239 - כיורי רחצה מחומר קרמי לא ספיג וספיג למחצה
3. ת״י 972 - כיור מטבח מחומר קרמי
4. ת״י 1385 - אסלות בעלות מיכל הדחה צמוד

תקנים ״משיקים״:
1. ת״י851 - מיכל הדחה מפלסטיק
2. ת״י 1172 - מכלול של מושבי אסלה

מעמד התקן:
1. תקן רשמי - תקן מחייב
2. תקן שאינו רשמי - תקן שאינו מחייב
3. תקן רשמי על פי סעיפים

 

תעודות תקנים לצפייה בקבצי PDF