HamaTech

1

2 Finishes הפתרון המושלם לחדר רחצה ייחודי, בהתאמה אישית הגוונים המוצגים איכותיים ועמידים לאורך שנים רבות. Antique Copper Brushed Gold Stainless Steel Gun Metal Black F15S זהב מוברש OP שחור-מט F20S רוז-גולד מוברש GM שחור מוברש F16S ניקל מוברש

3 CLASSIC | TUBE סבוניות וברזים אלקטרונים: מערכת מילוי מרכזית לסבוניות ברזים מנתיים מזרמים אלקטרונים למשתנה מזרם אלקטרוני לאסלה MONALIS משתנה אלקטרונית 4 9 10 12 13 14 מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה חיישן תנועה/קרבה חודשי 18 אחריות ,Hamatech חמת גאה להציג את מגוון פתרונות טכנולוגיים וחדשניים בתחום הברזים, כלים סניטריים ואבזור משלים לחדרי השירותים במגזר הציבורי. כחברה המובילה את תחום הברזים בישראל, מחויבת להציע גם מגוון מוצרים איכותיים למתחמים ציבוריים על ידי ליווי מקצועי, החל משלב התכנון הראשוני של הפרויקט ועד להקמתו בפועל, בתמיכה וייעוץ על ידי צוות מנוסה ומקצועי של מחלקת ההנדסה והפיתוח של חמת. - מותג מוביל בעל העדפה גבוההחמת ועמידות המוצרים ללא פשרותאיכות חמת בפריסה ארציתושרות אחריות ומקצועית בכל עת תמיכה טכנית מדוע

4 Tube 801964 TUBE מעלות 45 ברז אלקטרוני מהמשטח. אספקת מים חמים/ .6V וסוללת גיבוי 6V קרים, שנאי גימור: כרום Tube 801941 TUBE מעלות 45 ברז אלקטרוני מהמשטח. אספקת מים קרים, .6V וסוללת גיבוי 6V שנאי גימור: כרום חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה Tube 801946 סבונייה אלקטרונית מהמשטח קומפלט, מיכל TUBE מעלות 45 6V ליטר, שנאי 1.6 סבון בנפח .6V וסוללת גיבוי גימור: כרום Tube 801946/02 סבונייה אלקטרונית מהמשטח שמתאימה TUBE מעלות 45 ליטר 5 למיכל מילוי מרכזי של (לא כולל מיכל סבון בנפח 801954 ליטר ולא כולל שנאי וסוללת 1.6 גיבוי) 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב מהמשטח TUBE מופעלת על ידי חיישן (ללא מגע יד), הגיינה מושלמתסדרה אלקטרונית מהמשטח ברז מים חמים-קרים | ברז מים קרים | כוללת: סבוניה

5 Tube 801966 ברז מים חמים/קרים אלקטרוני TUBE מהקיר קומפלט ללא ערכת התקנה מוקדמת, .6V וסוללת גיבוי 6V כולל שנאי גימור: כרום Tube 801952 ברז מים קרים אלקטרוני מהקיר TUBE קומפלט ללא ערכת התקנה מוקדמת, .6V וסוללת גיבוי 6V כולל שנאי גימור: כרום לעופרת נמוכה NSF372 בעל תקן לחסכון במים NSF61-9 ותקן Tube 801952/01 ערכת התקנה מוקדמת לברז TUBE מים קרים אלקטרוני 801952- מהקיר Tube 801947 סבונייה אלקטרונית מהקיר קומפלט ללא ערכת התקנה מוקדמת, TUBE ליטר, 1.6 כולל: מיכל סבון בנפח .6V וסוללת גיבוי 6V שנאי גימור: כרום Tube 801947/01 Tube 801947/02 ערכת התקנה מוקדמת לסבונייה 801947 - מהקיר TUBE אלקטרונית TUBE סבונייה אלקטרונית מהקיר ללא ערכת התקנה מוקדמת, עבור ליטר 5 חיבור למערכת מילוי מרכזית ), (לא כולל מיכל סבון בנפח 801954( ליטר ולא כולל שנאי וסוללת גיבוי) 1.6 TUBE מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה מתאם מתכוונן חודשי 18 אחריות 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב מהקיר TUBE מופעלת על ידי חיישן (ללא מגע יד), הגיינה מושלמתסדרה אלקטרונית מהקיר ברז מים חמים-קרים | ברז מים קרים | כוללת: סבוניה

6 חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה Classic 801940 CLASSIC ברז אלקטרוני אספקת מים קרים.מהמשטח. 6V וסוללת גיבוי 6V שנאי גימור: כרום CLASSIC ברז אלקטרוני מהמשטח. אספקת מים חמים/קרים. 6V וסוללת גיבוי 6V כולל שנאי גימור: כרום Classic 801965 Classic 801951 סבונייה אלקטרונית מהמשטח , מיכל סבון CLASSIC קומפלט וסוללת 6V ליטר, שנאי 1.6 בנפח , גימור: כרום 6V גיבוי Classic 801951/02 סבונייה אלקטרונית מהמשטח , עבור מערכת מילוי CLASSIC ,)801954( ליטר 5 מרכזית ליטר 1.6 (לא כולל מיכל סבון בנפח ולא כולל שנאי וסוללת גיבוי) 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב מהמשטח CLASSIC מופעלת על ידי חיישן (ללא מגע יד), הגיינה מושלמתסדרה אלקטרונית מהמשטח ברז מים חמים-קרים | ברז מים קרים | כוללת: סבוניה

7 מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה מתאם מתכוונן חודשי 18 אחריות CLASSIC Classic 801942 ערכת התקנה מוקדמת לברז CLASSIC מים קרים אלקטרוני 801942 - מהקיר גימור: כרום Classic 801942/01 ברז מים קרים אלקטרוני CLASSIC מהקיר קומפלט ללא ערכת התקנה מוקדמת, .6V וסוללת גיבוי 6V כולל שנאי Classic 801943 סבונייה אלקטרונית מהקיר ללא ערכת CLASSIC קומפלט התקנה מוקדמת, עם מיכל סבון וסוללת 6V ליטר, שנאי 1.6 בנפח , גימור: כרום 6V גיבוי Classic 801943/01 Classic 801943/02 ערכת התקנה מוקדמת לסבונייה מהקיר- CLASSIC אלקטרונית 801943 CLASSIC סבונייה אלקטרונית מהקיר ללא ערכת התקנה מוקדמת, עבור חיבור למערכת מילוי מרכזית ), (לא כולל מיכל 801954( ליטר 5 וסוללת גיבוי) 6V סבון ולא כולל שנאי 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב מהקיר CLASSIC מופעלת על ידי חיישן (ללא מגע יד), הגיינה מושלמתסדרה אלקטרונית מהקיר ברז מים קרים | כוללת: סבוניה

8 חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה LUX Classic 801951 סבונייה אלקטרונית מהמשטח , מיכל סבון CLASSIC קומפלט וסוללת 6V ליטר, שנאי 1.6 בנפח , גימור: כרום. 6V גיבוי Tube 801951/02 סבונייה אלקטרונית מהמשטח , עבור חיבור למערכת CLASSIC ,)801954( ליטר 5 מילוי מרכזית (לא כולל מיכל סבון ולא כולל וסוללת גיבוי) 6V שנאי 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב Luxe 801948 מעלות מהמשטח 90 ברז אלקטרוני מים קרים גימור: כרום מהמשטח LUX סבוניה האלקטרונית וברז אלקטרוני מהמשטח מופעלים על ידי חיישן (ללא מגע יד), הגיינה מושלמת

9 מותאם לתקני בניה ירוקה חודשי 18 אחריות 801954 מערכת מילוי ובקרה מרכזית ליטר סבון נוזלי 5 לסבוניות אלקטרוניות - נפח של (לא כולל סבוניות אלקטרוניות). 9V כולל שנאי סבוניות אלקטרוניות. 3 מיועד לחיבור של עד לסבוניות אלקטרוניות ליטר 5 מערכת מילוי ובקרה מרכזית התמונה להמחשה בלבד!

10 חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה 801973 ברז מים מנתי חמים/קרים מעלות. 45 גימור: כרום 801972 ברז מנתי מים חמים/קרים מעלות 90 גימור: כרום 801975 ברז מים מנתי חמים/קרים זוויתי כלפי מעלה גימור: כרום מים חמים/קריםברזים מנתיים ברזים מנתיים הפועלים באמצעות מנגנון מנתי המאפשר חסכון במים על ידי לחיצה מבוקרת לפרק זמן מוגדר וסגירה אוטומטית של המים

11 חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה 801976 ברז מים קרים מנתי מהקיר גימור: כרום 801977 ברז מים קרים מנתי מעלות נמוך 90 גימור: כרום 801974 ברז מים קרים מנתי זוויתי כלפי מעלה גימור: כרום מים קריםברזים מנתיים

12 חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה מזרמים למשתנה 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב מזרמים למשתנה המופעלים באמצעות חיישן ללא מגע יד לשמירה על הגיינה מושלמת. שטיפה אוטומטית לאחר השימוש. 801961 801945 מזרם עגול עם עינית אלקטרונית ס"מ. המערכת 6 . קוטרלמשתנה עם הסלונואיד (ברז חשמלי) מותקנת מעל תקרה פריקה. ושנאי. 6V כולל סוללת גיבוי גימור: כרום מזרם אלקטרוני מרובע 6V , כולל שנאילמשתנה .6V וסוללת גיבוי גימור: ניקל מוברש זהב מוברש שחור מוברש 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב זהב מוברש שחור מוברש 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב

13 801949 801957 604032 מזרם אלקטרוני לאסלה תלוייה ועם כפתור לחיצה 6V עם שנאי מכני שמסביבו לד תאורה .6V כולל סוללת גיבוי גימור: ניקל מוברש קונסטרוקציה לתליית אסלה תלוייה ולחיבור מזרם .801949 אלקטרוני סמוי קונסטרוקציה להתקנה בקיר מזרם אסלה האלקטרוני + ברגים וצנרת + כולל לחצן להתקנת אסלה תלוייה מזרם וקונסטרוקציה לאסלה חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה זהב מוברש שחור מוברש 11 ' פרטים בעמ גימורים מיוחדים 5- ניתן להשיג ב מזרם לאסלה המופעל באמצעות חיישן אוטומי וללא מגע יד לשמירה על הגיינה מושלמת, שטיפה אוטומטית לאחר השימוש

14 Monalis 801958 Monalis 801959 משתנה תלוייה קומפלט עם ערכת , סיפון סמוי, חיישן קרבה התקנה .6V אלקטרוני מובנה וסוללת גיבוי לבן מבריק משתנה תלוייה קומפלט עם ערכת , סיפון סמוי, חיישן קרבה התקנה .6V אלקטרוני מובנה וסוללת גיבוי שחור מט הכנה ליציאת מים: 32 למעבר 50 עם אטם 50 יש להתקין צינור זויתי חלק בקוטר MONALIS משתנה אלקטרונית חודשי 18 אחריות מותאם לתקני בניה ירוקה חשמלי מגובה בסוללה הפעלה בחישת תנועה/קרבה משתנה בעיצוב חדשני, קווים נקיים ומודרנים. בעלת חיישן ללא מגע יד, שטיפה אוטומטית לאחר השימוש

15 מקרן עילי - להקרנת אזהרת החלקה ניתן להקרין על הקיר / ריצפה 12 cm 11 cm 24 cm

16 מחלקת פרוייקטים 073-3502184 . טל 054-5245446 איציק דיין שירות לקוחות לאחר התקנה 04-8720768 צפון • 03-6344445 מרכז service@hamat.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=