עמידה בתקנים - ברזים ואביזרים

כל התקנים הישראלים שתוקנו בשנים האחרונות מגמתם הייתה התאמה לתקנים אירופיים.

מגמת הבדיקה במכון התקנים:
1. לבדוק את תפקוד המוצר
2. לבדוק את תקינות המוצר
3. להבטיח בטיחות פיסית ותברואתית
4. כדי להבטיח התאמה לתקנים משיקים

תעודות תקנים לצפייה בקבצי PDF: