7 שנות אחריות חמת

ברזי מטבח ניצבים
Masada 303250

ברז מטבח 900 פיה מלבנית ארוכה מסתובבת

גימורים: כרום