7 שנות אחריות חמת

ברזי מטבח ניצבים
Clear 305322

קליר ברז מטבח, פיה ארוכה מסתובבת.

גימורים: כרום