אמבטיונים

לצלול‭ ‬לאמבט‭ ‬מפנק‭, ‬תחת‭ ‬זרם‭ ‬המים‭ ‬להתנתק‭,‬ את‭ ‬עול‭ ‬היום‭ ‬לרחוץ‭,‬ כשבחוץ‭ ‬גשום‭ ‬ובוץ‭,‬ באמבט‭ ‬מלא‭ ‬בועות‭ ‬סבון‭ ‬לטבול‭ ‬ילדים‭ ‬מצחקקים‭ ,‬האמבטיונים‭ ‬המעוצבים‭ ‬של‭ ‬חמת‭ - ‬נוחים‭ ‬ואמינים‭,‬ רגעים‭ ‬קטנים‭ ‬של‭ ‬אושר‭ ‬מספקים‭.‬לצלול‭ ‬לאמבט‭ ‬מפנק‭,‬ תחת‭ ‬זרם‭ ‬המים‭ ‬להתנתק‭,‬ את‭ ‬עול‭ ‬היום‭ ‬לרחוץ‭,‬ כשבחוץ‭ ‬גשום‭ ‬ובוץ‭,‬ באמבט‭ ‬מלא‭ ‬בועות‭ ‬סבון‭ ‬לטבול‭ ‬ילדים‭ ‬מצחקקים‭ ,‬האמבטיונים‭ ‬המעוצבים‭ ‬של‭ ‬חמת‭ - ‬נוחים‭ ‬ואמינים‭, ‬רגעים‭ ‬קטנים‭ ‬של‭ ‬אושר‭ ‬מספקים‭.‬