7 שנות אחריות חמת

אביזרי וברזי נגישות / ברזי נגישות / גל בר
Wave 305133

גל ברז רחצה בינוני פיה בינונית קבועה ידית מרפק

גימורים: כרום