5 שנות אחריות חמת

ברזי מטבח ניצבים
Rotem 900153

רותם ברז מטבח פיה ארוכה מסתובבת.

גימורים: כרום