7 שנות אחריות חמת

ברזי מטבח ניצבים
Masada 303224

מצדה ברז מטבח 900 פיה גבוהה מסתובבת.

גימורים: כרום