7 שנות אחריות חמת

ברזי מטבח ניצבים / גל בר
Gilboa 130151

גלבוע ברז מטבח, פיה מסתובבת.

גימורים: כרום