Pull Down Collection

  • 304869 Imagine
  • 301968
  • 305169- WAVE הסדרה הירוקה
  • 305369
  • 304669
  • 304668
  • 304667
  • 302879
  • 302869
  • 303379

301968

תיאור:

ריף- ברז מטבח פיה קשתית מסתובבת, מזלף נסתר נשלף,מצב זרימה אחד.

גימור:

כרום

אחריות:

10 שנים.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי