שאלות ותשובות ברזים

נזילה באזור הברז

הדק את אום הסגירה של המנגנון במידה והנזילה אינה נפסקת החלף מנגנון

נזילה מהפיה כאשר הברז במצב סגור

החלף מנגנון

לחץ המים ביציאת הברז נמוך

וודא שברזי הניל מתחת לכיור פתוחים נקה את מעדן הזרם (חסכם) במידה ומדובר בברז עם מזלף נשלף - הוצא את ווסת הספיקה, נקה והחזר אותו למקומו בצורה הנכונה החלף מנגנון
 

פיה מתיזה מים

נקה או החלף את מעדן הזרם החלף אטם של מעדן הזרם

נזילת מים מתחת לכיור

וודא שאין נזילה נברזי הניל וצינורות ההזנה לברז במידה והנזילה מהחיבורים הדק אותם בעדינות במידה והנזילה מהאביזרים החלף אותם במידה ומקור הנזילה הוא מעל לכיור, וודא שאטם הברז מונח במקומו על הכיור ואום החיזוק מתחת לכיור מהודקת היטב.

 

ידית הברז משוחררת

הוצא את הכפתור בצבע כחול/אדום והדק בורג אלן של הידית.

ספיקת המים נמוכה או בלתי סדירה

נקה או החלף את מעדן הזרם במידה ומדובר בברז עם מזלף נשלף - הוצא את ווסת הספיקה, נקה והחזר אותו למקומו בצורה הנכונה
 

נזילת מים בין צינור נשלף למזלף

הדק ביד צינור נשלף למזלף במידה והנזילה נמשכת החלף אטם בצינור

ברז נע בחופשיות על הכיור

הדק אום סגירה של הברז מתחת לכיור

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי