מעדני זרם

  • 801095
  • 8-2080
  • 8-2070
  • 801681
  • 1-676
  • 802093

8-2080

תיאור:

מעדן זרם עם כיוונון הברגה חיצונית.

גימור:

כרום

אחריות:

שנה.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי