מעדני זרם

  • 801095
  • 8-2080
  • 8-2070
  • 801681
  • 1-676
  • 802093

801681

תיאור:

מעדן זרם חסכם מתנקה, סיליקון, הברגה חיצונית.

גימור:

כרום

אחריות:

שנה.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי