כיורי רחצה סטנדרטים

  • קרן 58 122 + רגל קרן 142
  • פלמה 51 113
  • אוסלו 60 130 + חצי רגל אוסלו 145
נושא: המוצרים של חמת שאהבתי