כיורי שרותי אורחים

  • לוטוס 45 103
  • טוליפ 50 114
  • אסטרה 118
  • גאלרי 45 108
  • דקל 139
  • דולב 140
  • ורד 141
  • דיאגונל 200
  • חרצית 40 102
  • אלפא 45 106
נושא: המוצרים של חמת שאהבתי