כיורי רחצה מונחים

 • קפסולה מונח 168
 • קפסולה חצי-שקוע 169
 • דיאגונל מונח 158
 • דיאגונל חצי-שקוע 165
 • ניו-יורק 40 196
 • ניו-יורק 60 157
 • ניו-יורק 80 197
 • ניו-יורק 55 143
 • ניו-יורק 75 147
 • לילית 159
 • כלנית 55 156
 • דגנית 199
 • נרקיס 45 198
 • כלנית 50 155
נושא: המוצרים של חמת שאהבתי