הוראות ניקוי לכלים סניטריים

הכלים הסניטריים וכיורי הרחצה ומטבח חמת (קרמיקה) ניתנים לניקוי באמצעות חומרי ניקוי ייעודים המצויים בשוק.

הנחיות לניכוי כיורי מטבח מסימנים של כלי מתכת (סירים) :

בשלב ראשון, יש להשרות את איזור המלוכלך באקונמיקה למשך 5-10 דקות ולאחר מכאן לשפשף עם סקוטש רגיל.
במידה והלכלוך לא יורד, יש להשרות את איזור המלוכלך בחומצה בריכוז של 5%-10% במשך 5-10 דקות ולאחר מכאן לשפשף עם סקוטש רגיל.
יש להקפיד להשתמש בחומצה על פי ההוראות המופיעות ע״ג האריזה - שימוש בכפפות, ולהיזהר ממגע עם העיניים.
בכל מקרה יש להקפיד שחומצה תהיה במגע רק עם כיור החרס.

אין להשתמש בצמר פלדה העלול לשרוט את הקרמיקה.

הוראות אלו אינן חלות על מושבי האסלה לגביהם יש לפעול עפ״י הוראות לניקוי מושב המצורפות לאריזת המושב.

 

הוראות ניקוי לאמבטיות אקריליות של חמת:

למען שמירת ניקיון וברק המוצר, רצוי לנקותו לעיתים קרובות באמצעות מטלית לחה ובכך למנוע הצטברות אבנית.
ניתן להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים כגון אקונומיקה פנטסטיק וכדומה.

חל איסור מוחלט לנקות את המוצר באמצעות חומרים חומציים כגון אצטון / אמוניה / מי אש וכדומה.
אין להשתמש בסקוטש ברייט / ברזלית וחומרים המכילים חול.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי