הוראות ניקוי לברזים

את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת בהתאם לאיכות המים באיזורך.
על מנת לשמור על הברק של הברז, יש לנגבו היטב במטלית רכה ויבשה, מיד בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלוך,
יש להסירו באמצעות מי סבון. אבן סיד יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים.
חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד.

אין להשתמש בצמר פלדה או בחומרים המכילים כוהל, חומצות, חול וכדומה.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי