כיורי רחצה אינטגראלים

  • גאמא 60 201
  • גאמא 80 202
  • גאמא 100 203
  • גאמא 120 204
נושא: המוצרים של חמת שאהבתי