אסלות מוסדיות

  •  P אסלה 302
  • סלופסינק 361
  • מצדה 375
נושא: המוצרים של חמת שאהבתי