אסלות מוסדיות

  •  P אסלה 302
  • סלופסינק 361
  • מצדה 375

מצדה 375

תיאור:

אסלה תלויה כניסת מים עליונה. אפשרות להזנת מים: מיכל פלסטיק עם צינור ייעודי או מזרם 11/4 צול וצינור שטיפה ניקל.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי