אסלות תלויות

  • אסטרה 381
  • דיאגונל 379
  • סמארט 56 378
  • סמארט 48 376
  • רמון 382
  • מארין 380
  • גאלרי 383
  • לוטם 48 387
  • לוטם 384
  • שקד 52 310

מארין 380

תיאור:

אסלה תלויה, חורי תליה נסתרים לקיר מושב טרמוסטי תואם גלזורה בתעלות שטיפה ובסיפון.

גימור:

לבן

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי