אמבטיונים

  • ירדן +A16+, A18
  • ירדן A36, A38
  • ירדן A46, A48
  • ירדן D2
  • ירדן D4
  • ירדן A16 ,A18
  • ירדן A26  ,A28
  • ירדן A88 ,A86
  • AQ
  • AQ1
  • AQ2
  • AQ3/AQ4
  • AQ8
  • אמבטיון דקל 2
  • אמבטיון דקל 4
  •  תמר

AQ8

תיאור:

אמבטיון חזיתי - שתי דלתות הנפתחות פנים/חוץ 90 מעלות לכל כיוון ודופן קבועה בהמשך.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי