אמבטיונים

 • ירדן +A16+, A18
 • ירדן A36, A38
 • ירדן A46, A48
 • ירדן D2
 • ירדן D4
 • ירדן A16 ,A18
 • ירדן A26 ,A28
 • ירדן A88 ,A86
 • AQ
 • AQ1
 • AQ2
 • AQ3/AQ4
 • AQ8
 • אמבטיון דקל 2
 • אמבטיון דקל 4
 • תמר

AQ8

תיאור:

אמבטיון חזיתי - שתי דלתות הנפתחות פנים/חוץ 90 מעלות לכל כיוון ודופן קבועה בהמשך.

נושא: המוצרים של חמת שאהבתי